Abhishek Bachchan celebrates birthday with media

Print Email