Shah Rukh Khan, Abhishek Bachchan bond at wedding

Print Email